Katolickie Centrum Kultury DOBRE MIEJSCE (www.dobremiejsce.org) funkcjonuje od 2006 roku w budynku Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego warszawskiego Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Ośrodek znajduje się w centrum Lasu Bielańskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie założenia klasztornego o.o. kamedułów (www.kosciolbielanski.pl) i UKSW.


Staramy się w naszej działalności kłaść szczególny nacisk na tworzenie przestrzeni dla rodzin z dziećmi do twórczego spędzania czasu (pikniki rodzinne, teatrzyki) oraz umożliwiać naszym gościom kontakt z niszową kulturą (kino studyjne, wystawy historyczne, religijne i sztuki). Dom Rekolekcyjny (www.dobremiejsce.eu) dysponuje bazą noclegową dla 200 osób oraz stanowi doskonałe zaplecze dla organizacji wszelkich spotkań, rekolekcji i konferencji.Organizując nasze wydarzenia staramy się wychodzić na przeciw Waszym oczekiwaniom. Wierzymy, że uczestnicząc w naszych przedsięwzięciach wnosicie istotną wartość do naszej działalności.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje programowe, pomysły i przedsięwzięcia zbieżne z naszą misją.

Oczekujemy na Wasze opinie i wrażenia wyniesione z poszczególnych wydarzeń. Jesteśmy wdzięczni także za informacje krytyczne, z których wyciągniemy wnioski by działać jeszcze lepiej i dostarczać propozycji uwzględniających wszystkie potrzeby.

Wszelkie propozycje i opinie prosimy kierować na adres: kultura@dobremiejsce.org

Osoby chcące zaangażować się w działalność Dobrego Miejsca – Katolickiego Centrum Kultury w formie wolontariatu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 561 01 23 lub 512 011 482

PARTNERZY

O NAS

Dobre Miejsce - Katolickie Centrum Kultury powołane jest przez Archidiecezję Warszawską.

Swoją misję wypełniamy organizując i promując wydarzenia artystyczne i edukacyjne, które w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się do wartości chrześcijańskich oraz powszechnie uznanych wartości moralnych, i nie stoją w sprzeczności z Katolicką Nauką Społeczną.

Organizując nasze wydarzenia staramy się wychodzić na przeciw Waszym oczekiwaniom. Wierzymy, że uczestnicząc w naszych przedsięwzięciach wnosicie istotną wartość do naszej działalności.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje programowe, pomysły i przedsięwzięcia zbieżne z naszą misją.

Oczekujemy na Wasze opinie i wrażenia wyniesione z poszczególnych wydarzeń. Jesteśmy wdzięczni także za informacje krytyczne, z których wyciągniemy wnioski by działać jeszcze lepiej i dostarczać propozycji uwzględniających wszystkie potrzeby.

Wszelkie propozycje i opinie prosimy kierować na adres: kultura@dobremiejsce.org

Osoby chcące zaangażować się w działalność Dobrego Miejsca – Katolickiego Centrum Kultury w formie wolontariatu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 561 01 23 lub 512 011 482

PARTNERZY