JERZY MAŁEK QUINTET – Black Sheep

Madonny Polskie – F. Kafel malarstwo

Siostry, […] matkami żydowskich dzieci

Największy dar – dodatkowy seans!

Anima Mea w Podziemiu Kamedulskim

„Usta Weroniki” – spektakl o Zofii Kossak

Niedzielne Bajeczki – „CZARNE I BIAŁE” 

Wywiad z Bogiem

12 kroków nie z tej ziemi – dzień skupienia

JERZY MAŁEK QUINTET – Black Sheep

Madonny Polskie – F. Kafel malarstwo

Siostry, […] matkami żydowskich dzieci

Największy dar – dodatkowy seans!

Anima Mea w Podziemiu Kamedulskim

„Usta Weroniki” – spektakl o Zofii Kossak

Niedzielne Bajeczki – „CZARNE I BIAŁE” 

Wywiad z Bogiem

12 kroków nie z tej ziemi – dzień skupienia