Patrycja Zarychta w Podziemiu

Zdzisława Ludwiniak – „INSPIRACJE”

Dzień św. Franciszka i Lasu Bielańskiego

Niewidzialność Remigiusza Szumana

Sklejaj Moją Tratwę – koncert

„Eko Bartek” z cyklu Niedzielne Bajeczki

„Chrześcijaństwo a ekologia” – konferencja

III edycja wystawy Anima Mea

Ramen. Smak wspomnień na FFN-Z

Patrycja Zarychta w Podziemiu

Zdzisława Ludwiniak – „INSPIRACJE”

Dzień św. Franciszka i Lasu Bielańskiego

Niewidzialność Remigiusza Szumana

Sklejaj Moją Tratwę – koncert

„Eko Bartek” z cyklu Niedzielne Bajeczki

„Chrześcijaństwo a ekologia” – konferencja

III edycja wystawy Anima Mea

Ramen. Smak wspomnień na FFN-Z